Professor MUDr. Pavel Calda, CSc.

Fulltext articles will be send on demand. You can contact me via email: pavel.calda(et)vfn.cz

Publications in Pubmed

ORCID ID: 0000-0002-2903-5026

Scopus Author ID: 7004114586 – publications in SCOPUSLectures for medical students

Screening for pregnancy complications (2019)Publications

Books

 1. Calda P, Břešťák M, Fischerová D a kol. Ultrazvuková diagnostika v těhotenství a gynekologii. vyd. Aprofema. 2010; 500 s. ISBN 978-80-903706-2-3 
 2. Calda P. Ultrazvuková diagnostika v těhotenství. Pro praxi. vyd. Aprofema. 2007; 268 s. ISBN 978-80-903706-1-6
 3. Calda P. Magnesium v porodnictví a gynekologii. vyd. Aprofema. 2005; 49 s. ISBN 80-903706-0-8
 4. Calda P. a kol. Prenatální diagnostika a léčba plodu. Rubeškova Nadace.1998; 129 s.

Books and chapters in books

 1. Bártlová S, Bartůněk P, Bencko V, Beran J, Býma S, Calda P, Čeledová L, Čevela R, Fricová J, Haškovcová H, Honzák R, Hořejší J, Irmiš F, Kořenek J, Mach J, Matějek J, Munzarová M, Novák I, Pafko P, Pavlát J, Ptáček R, Raboch J, Rokyta R, Vácha M, Žaloudík J. Lékař a pacient v moderní medicíně. 1 vyd. Praha: Grada, 2015. 191 s.  ISBN 978-80-247-5788-9
 2. Calda P. Lymeská borelioza v těhotenství. In: Bartůněk a kol. Lymeská borelioza, Grada; 2013
 3. Calda P. Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad. In: Roztočil A, a kol. Moderní Porodnoctví. Praha: Grada; 2008:66-72
 4. Calda P. Dopplerovské aplikace v porodnické ultrazvukové diagnostice. In: Roztočil A, a kol. Moderní Porodnoctví. Praha: Grada; 2008:72-73
 5. Calda P. Erytrocytární aloimunizace a těhotenství. In: Roztočil A, a kol., Moderní Porodnoctví. Praha: Grada; 2008:204-210
 6. Calda P. Lyme borreliosis in pregnancy. In: Bartůněk a kol. Lymeská borelioza, Grada; 2007
 7. Calda P. Prenatal diagnostics. In: Čech E. et al. Porodnictví. Praha: Grada; 2006
 8. Calda P. Ultrazvukové vyšetření v těhotenství. In: Pařízek A. Kniha o těhotenství a porodu. Galén; 2006:60-65, 2. upravené vydání
 9. Calda P. Ultrazvukové vyšetření v těhotenství. In: Pařízek A. Kniha o těhotenství a porodu. Galén; 2005:64-70, 1. vydání
 10. Calda P. Prenatální diagnostika. In: Pařízek, A. Kniha o těhotenství @ porodu . 1. vyd . Praha : Galén; 2005
 11. Calda P. Screening vrozených vývojových vad. In: Hájek Z. Rizikové a patologické těhotenství. Praha: Grada; 2004:53-61, 1. vydání
 12. Calda P. Invasive methods of prenatal diagnostics. In: Hájek Z. Rizikové a patologické těhotenství. Praha: Grada; 2004:63-68, 1. vydání
 13. Calda P, Víšková H. Screening in pregnancy. In:  Pařízek A, a kol. Porodnická analgezie a anestézie. Praha: Grada; 2002
 14. Calda P, Žižka, Z. Víšková H. Ultrazvuková prenatální diagnostika a léčba plodu.  In:  Pařízek A, a kol. Porodnická analgezie a anestézie. Praha: Grada; 2002:66- 71
 15. Calda P. Genetic counseling. In: Živný J, a kol. Programované testy z gynekologie a porodnictví. Praha: Karolinum; 1996: 261-4
 16. Calda P. Patologic delivery, injuries at delivery and other complications. In: Živný J, a kol. Programované testy z gynekologie a porodnictví. Praha: Karolinum; 1996:207-217
 17. Calda P. Diagnostic methods in pregnancy, patient´s history. In: Živný J, a kol. Programované testy z gynekologie a porodnictví. Praha: Karolinum; 1996:239-253
 18. Calda P, Živný J. Lyme borreliosis in pregnancy. In: Bartůněk P, a kol. Lymeská borelioza. Praha: Grada;1996:61-62

 Original articles

 1. Navrátil J, Payne J, Calda P. Elektronické vyvolávací systémy nejsou nezbytným opatřením k ochraně osobních údajů ve zdravotnictví.  Čas. Lék. čes. 2018;157:152–154
 2. Novotná M, Calda P. Železo v těhotenství. Actual Gyn. 2016;8:48-53
 3. Koucký M, Vráblíková H, Černý A, Calda P. Současný management abnormálně invazivní placenty – placenta accreta/increta/percreta. Actual Gyn. 2016;8:42-47
 4. Calda P, Břešťák M, Šípek A, Machala L. Odpověď autorů článku Stanovisko k managementu těhotenství při podezření na infekci virem Zika. Actual Gyn. 2016;8:26-28. Actual Gyn. 2016;8:40-41
 5. Šmrhová-Kovács T, Calda P. Je rutinní vážení těhotných zbytečností či ještě stále prvním krokem k prevenci těhotenských komplikací? Actual Gyn. 2016;8:34-37
 6. Leahomschi S, Calda P. Klinické využití nových biomarkerů preeklampsie. Actual Gyn. 2016;8:29-33
 7. Calda P, Břešťák M, Šípek A, Machala L. Stanovisko k managementu těhotenství při podezření na infekci virem Zika. Actual Gyn. 2016;8:26-28
 8. Dosedla E, Grendelova A, Calda P. Effect of systemic enzymotherapy on Cesarean section scar healing. Čes. Gynek. 2016;81(3):202-207
 9. Calda P. Je ohrožení těhotných Zika virem reálné, nebo se jedná o koincidenci a fikci? Actual Gyn. 2016;8:13-17
 10. Calda P. Kofein a těhotenství. Actual Gyn. 2015;7:21-22
 11. Zdeňková A, Fanta M, Calda P. Metotrexát v léčbě ektopické gravidity. Actual Gyn. 2015;7:27-32
 12. Calda P. Účinnost kvadrivalentní HPV vakcíny a její využití v praxi. Vakcinologie. 2015;9(1):23
 13. Smíšková D, Dedková P, Čihař M, Calda P. Rubeola – aktuální i dnes. Vakcinologie. 2015;9(1):15
 14. Adamcová K, Calda P. Možnosti ultrazvukového vyšetření v průběhu porodu. Moderní gynekologie a porodnictví. 2015;23(1):28-32
 15. Calda P. Is there an Ideal Model for Prenatal Screening of Aneuploidies? Actual Gyn. 2014;6:15-16
 16. Polášková P, Kuběna A, Calda P. Prenatální růstové křivky české populace. Čes. Gynek. 2014;79(4):276-282
 17. Procházka M, Mechurová A, Cepický P, Calda P. Vedení porodu mrtvého plodu–doporucený postup. Ceska Gynekol. 2014 Mar;79 Suppl:3-4.
 18. Procházka M, Mechurová A, Cepický P, Calda P. Základní a fakultativní vysetrení po porodu mrtvého plodu. Ceska Gynekol. 2014 Mar;79 Suppl:5
 19. Calda P. Suplementace magnézia v porodnictví a gynekologii. Actual Gyn. 2013;5:81-90
 20. Calda P, Břešťák M, Fischerová D. Doporučení k posouzení komplikací vývoje plodu v I. trimestru (zamlklý potrat, ektopická gravidita, těhotenství neznámé lokalizace). Actual Gyn. 2013;5:78-80
 21. Malkovská A, Žižka Z, Pašková A, Sebroň V, Calda P. Diagnostika a terapie kongenitálního chylothoraxu – 20 let zkušeností. Actual Gyn. 2013;5:73-77
 22. Sipek A jr., Gregor V, Sipek A, Calda P. Primary prevention of congenital anomalies and the role of folic acid. Actual Gyn. 2013;5:47-51
 23. Belošovičová H, Calda P. Komentář ke screeningovému algoritmu FMF 2012. Actual Gyn. 2013;5:33-46
 24. Hromadníková I, Kotlabová K, Doucha J, Chudoba D, Calda P, Dlouhá K. Chromozom 21 – specifické mikroRNA v mateřské cirkulaci: zhodnocení jejich významu pro screening Downova syndromu u plodu. Česká gynekologie. 2012;77(5):395-402
 25. Belošovičová H, Calda P. 11. Světový kongres fetální medicíny, 24.-28. června 2012. Actual Gyn. 2012;4:68-71
 26. Novotná M, Hašlík L, Švabík K, Žižka Z, Belošovičová H, Břešťák M, Calda P. Detection of fetal major structural anomalies at the 11-14 ultrasound scan in an unselected population. Česká gynekologie. 2012;77(4):330-335
 27. Calda P, Břešťák M. Doporučení k provádění rutinního ultrazvukového vyšetření v těhotenství. Actual Gyn. 2012;4:22-30
 28. Žižka Z, Beitlová P, Hubka P, Fait T, Drahorádová P, Calda P. Možnosti ultrazvukové predikce placenta accreta v klinické praxi. Čes. Gynek. 2012;77(6):498-501
 29. Belošovičová H, Calda P. Screening Downova syndromu v prvním, druhém nebo obou trimestrech? Actual Gyn. 2012;4:14-21
 30. Dosedla E, Calda P. Ultrazvuková diagnostika maternice v šestonedelí. Actual Gyn. 2011;3:52-60
 31. Verlohren S, Herraiz I, Lapaire O, Schlembach D, Moertl M, Zeisler H, Calda P, Holzgreve W, Galindo A, Engels T, Denk B, Stepan H. The routine measurement of the sFlt1/PlGF ratio allows differential diagnosis of hypertensive pregnancy disorders and has prognostic potential in preeclamptic patients. Pregnancy hypertension. 2011;1(3-4):245-6, doi: 10.1016/j.preghy.2011.08.014
 32. Calda P, Břešťák M, Fischerová D. Ultrazvukové vyšetření v porodnictví a gynekologii: třístupňová koncepce a certifikace. Actual Gyn. 2011;3:42-46
 33. Calda P. Role ultrazvuku v diagnostice předčasného porodu. Moderní gynekologie a porodnictví. 2011; 20 (3):287-290
 34. Calda P. Úloha progesteronu v léčbě předčasného porodu. Moderní gynekologie a porodnictví. 2011; 20 (3):166-173
 35. Calda P. Doporučení k provádění prenatálního screeningu trisomie 21. Česká gynekologie. 2011;76(S1):43
 36. Roztočil A, Calda P. Doporučená péče ve fyziologickém puerperiu. Česká gynekologie. 2011;76(S1):40-41
 37. Kužel D, Kovář P, Hrazdirová L, Calda P, et al. Hysteroskopie při komplikacích intrauterinně zavedeného LNG-IUS. Moderní gynekologie a porodnictví. 2010;19(Suppl. 3):336-342
 38. Calda P, Břešťák M, Dosedla E, Valtrová H. Nové možnosti včasné UZ diagnostiky a prevence rozštěpových vad u plodu. Česká gynekologie. 2010;75(4):379
 39. Zizka Z, Fait T, Belosovicova H, Haakova L, Mara M, Jirkovska M, Jirasek JE, Bartosova L, Calda P. ABO Fetomaternal Compatibility Poses a Risk for Massive Fetomaternal Transplacental Hemorrhage. Obstetrical & Gynecological Survey. February 2009;64(2):92-93
 40. Calda P. Zpráva z kongresu – 8. Světový kongres fetální medicíny, Portorož, Slovinsko, 27.6.-2.7.2009. Actual Gyn. 2009;1:66-69
 41. Calda P. Zpráva z kongresu – 19. Světový kongres ISUOG (Mezinárodní společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví), Hamburg, 13.-17. září 2009. Actual Gyn. 2009;1:64-65
 42. Řežábek K, Calda P. Profesor Antonín Doležal osmdesátiletý. Česká gynekologie. 2009;74(2):154-155
 43. Dušková D, Březinová H, Calda P. Naše zkušenosti s přípravou transfuzí určených pro prenatální a neonatální podání. Transfuze a hematologie dnes. 2009;15(S3):37
 44. Calda P, Čepický P. Jak postupovat v prevenci RhD aloimunizace v těhotenství. Actual Gyn. 2009;1:61-63
 45. Calda P. Příčiny, prevence a diagnostika aloimunizace v těhotenství. Actual Gyn. 2009;1:55-60
 46. Vaneckova M, Seidl Z, Goldova B, Vitkova I, Baxova A, Calda P. Meningocerebral angiodysplasia: post mortem magnetic resonance imaging and autopsy, case report. The Neuroradiology Journal. 2009;22:435-438
 47. Vaneckova M, Seidl Z, Goldová B, Vítková I, Baxová A, Calda P. Komparace prenatálního ultrazvukového vyšetření, post mortem magnetické rezonance a patologicko-anatomické pitvy (kazuistika-schizencefalie). Ceska Gynekol. 2009; 74(3):225-228
 48. Žižka Z, Malkovská A, Hrazdírová L, Pašková A, Sebroň D, Fait T, Haaková L, Calda P. Prenatálně vzniklé intrakraniální krvácení – diagnostika a sledování. Česká gynekologie. 2009;74(6):440-444
 49. Dosedla E, Fric D, Calda P. Prenatal diagnosis of pentalogy of Cantrell in the third trimester. Prague Med Rep. 2009; 110(1):85-90
 50. Gregor V, Šípek A, Šípek A Jr., Horáček J, Langhammer P, Petržílková L, Calda P. Prenatální diagnostika chromozomálních aberací Česká republika: 1994-2007. Ceska Gynekol. 2009; 74(1):44-54
 51. Calda P, Haslik L, Zizka Z, Brestak M, Rygl M. Prenatal diagnosis and neonatal management of anorectal malformation–a case report. Prague Med Rep. 2009; 110(3):255-260
 52. Springer D, Límanová Z, Zima T, Calda P. Vyšetření funkce štítné žlázy v těhotenství; naše výsledky. Actual Gyn. 2009;1:50-54
 53. Gregor V, Šípek A, Calda P, Šípek A Jr., Horácek J, Langhammer P, Petržílková L, Weisnerová J. Prenatální diagnostika vrozených vad diagnostikovaných ultrazvukem Ceská republika 1994-2007. Ceska Gynekol. 2008; 73(6):340-350
 54. Hromadníková I, Žejšková L, Stehnová J, Doucha J, Calda P, Nekovárová K, Dušková D, Schrollová R. Neinvazivní prenatální diagnostika na bázi přitomnosti fetálních extracelulárních nukleových kyselin v mateřské cirkulaci a její současné možnosti. Čas. Lék. čes. 2008;147:173-174
 55. Siegl T, Kordík P, Šnorek M, Calda P. Fetal weight prediction models: Standard techniques or computational intelligence methods? Lecture Notes in Computer Science. 2008;5163 (Part 1):462-471
 56. Calda P, Lamberská T. Fetální hrudník. Moderní gynekologie a porodnictví. 2008;17(2):242-267
 57. Vaněčková M, Seidl Z, Goldová B, Vítková I, Kotlas J, Petrovický P, Calda P.Post-mortem magnetická rezonance plodu technika vyšetření. Ceska Radiologie. 2008;62(4):384-387
 58. Hromadnikova I, Vesela K, Doucha J, Nekovarova K, Duskova D, Schrollova R, Calda P.Non-invasive determination of fetal c and E allele of RHCE gene via real-time PCR testing of extracellular DNA extracted from maternal plasma samples using QIAamp DSP virus kit. Journal of the Turkish German Gynecology Association Artemis. 2007 June;8(2):140-145
 59. Calda P. 3D zobrazení v gynekologii. Moderní gynekologie a porodnictví. 2007;16(4):628-631
 60. Calda P, Víšková H, Bezdíčková D, Zima T.Prenatální diagnostika v prvním trimestru gravidity v klinické praxi. Cas Lek Cesk. 2006;145(7):575-577
 61. Hromadníková I, Veselá K, Benešová B, Nekovářová K, Dušková D, Vlk T, Špálová I, Gerychová R, Hakenová A, Janoušková M, Rosenbaumová Z, Vlašín P, Vlachová A, Smejkal P, Palásek V, Langrová E, Rožňáková E, Calda P. První zkušenosti s neinvazivní RH genotypizací plodu z periferní krve u aloimunizovaných těhotenství. Transfuze a Hematologie Dnes. 2005;11(1):17-20
 62. Calda P. Ultrazvukové vyšetření v graviditě. Medicína pro praxi. 2005;3:117-119
 63. Calda P, Víšková H. Ultrazvuk v diagnostice hypoxie plodu. Moderní Gynekologie a porodnictví. 2005;14(3):383-392
 64. Calda P. Prenatální péče: postupy lege artis. Moderní gynekologie a porodnictví. 2004;13(4):867-869, Suppl. C
 65. Calda P. Fetální medicína: současnost a budoucnost. Sestra. 2004;14(11):59-61
 66. Calda P, Víšková H. Příliš mnoho možností jak screenovat populaci na výskyt Downova syndromu – aneb jak invazivní diagnostika ovlivňuje výsledky prenatální péče. Moderní gynekologie a porodnictví. 2004;13(1):118-120
 67. Víšková H, Calda P. Indikace a výkony prenatální diagnostiky v osmi centrech v České republice v letech 2002-2003. Ceska Gynekol. 2004;69(5):352-357
 68. Víšková H, Vacková J, Vránová V, Calda P. Jsou informace, které poskytujeme tĕhotným ženám před invazivním prenatálním vyšetřením, dostatečné? Ceska Gynekol. 2004;69(1):33-36
 69. Jirásek JE, Calda P, Krofta L, Kučera E, Malý Z, Šantavý J. Klasifikace dvojčat a základy jejich ultrazvukové diagnostiky. Ceska Gynekol. 2004;69(1):27-32
 70. Viskova H, Calda P, Zizka Z, Jirasek J, Kofer J, Gerych P. Trombocytopenia with absent radius (TAR) syndrome – four consecutive pregnancies in one family. Case Rep Clin Pract Rev. 2004;5:CS254-257
 71. Frisová V, Krofta K, Calda P. Komplikace ukončení těhotenství ve 2. trimestru (příčiny, výskyt, důsledky, řešení, eticko-legální aspekty). Moderní gynekologie a porodnictví. 2004;13(4):948-950
 72. Pavlišta D, Calda P, Živný J. Zástava laktace po potratu ve II. Trimestru jednorázovým podáním cabergolinu ve srovnání s desetidenním podáváním terguridu. Ceska Gynekologie. 2003;68(1):46-50
 73. Víšková H, Calda P. Prenatální screening a diagnostika nejčastějších patologií plodu. Moderní Gynekologie a porodnictví. 2003;12(2):239–248
 74. Freitag P, Jančárková N, Calda P, et al. Invaze myometria a grading karcinomu endometria – validita nálezů před hysterektomií. Gynkolog. 2003;12(5):229-231
 75. Calda P. Etické problémy prenatální diagnostiky a terapie na počátku 3. tisíciletí. Interní medicína pro praxi. 2003;5(Suppl 2):6-10
 76. Calda P. Perikoncepční péče – nejen nový termín, ale i nová kvalita. Moderní Gynekologie a porodnictví. 2003;12(3):596-608, suppl. B
 77. Mára M, Dohnalová A, Žižka Z, Haaková L, Hájek Z, Calda P, Živný J.Predikce předčasného porodu–multifaktoriální analýza prospektivní klinické studie. Ceska Gynekol. 2002;67(2):58-65
 78. Mára M, Calda P, Haakova L, Zizka Z, Dohnalova A, Zivny J. Significance of ultrasound vaginal cervicometry in predicting preterm delivery. Med Sci Monit. 2002;8(5):MT72-77
 79. Hromadnikova I, Hridelova D, Houbova B, Stechova K, Reitzova H, Calda P, Kofer J, Stejskal, Vavrincova P, Mrstinova M, Habart D, Macek M, Vavrinec J. Fetal Cell Separation and FISH analysis. In: Macek M, Bianchi DW, Cuckle H (eds). Early Prenatal Diagnosis, Fetal Cells and DNA in the Mother.Charles University in Prague, The Karolinum Press; 2002: 48-58
 80. Hořínek A, Vandrovcová J, Šimková L, Calda P, et al. Prenatal detection of common aneuploidies and fetal sex by quantitative fluorescence polymerase chain reaction. In: Macek M, Bianchi DW, Cuckle H (eds). Early Prenatal Diagnosis, Fetal Cells and DNA in the Mother. Charles University in Prague, The Karolinum Press; 2002:301-303
 81. Calda P. Realita a perspektivy intrauterinní fetální terapie. Moderní gynekologie a porodnictví. 2002;11(2):296-301
 82. Víšková H, Calda P. Prenatální screening vrozených vývojových vad plodu. Moderní gynekologie a porodnictví. 2002;11(2):166-173
 83. Eretová V, Calda P. Invazivní metody prenatální diagnostiky. Moderní Gynekologie a porodnictví. 2002;11(2):234-240
 84. Žižka Z, Calda P. Aktuální otázky sledování a léčby těžké erytrocytární aloimunizace. Moderní Gynekologie. 2002;11(2):241-250
 85. Calda P. Levonorgestrel – pohotovostní kontracepce. Moderní gynekologie a porodnictví. 2002;11(1):135-150, suppl. B
 86. Hromadnikova I, Houbova B, Hridelova D, Voslarova S, Calda P, Nekolarova K, Kofer J, Stejskal D, Doucha J, Cinek O, Vavrirec J. Quantitative analysis of DNA levels in maternal plasma in normal and Down syndrome pregnancies. BMC Pregnancy and Childbirth. 2002; 2(1), Art. N. 4
 87. Kořínková P, Bolcková H, Vytisková J, Gašová Z, Calda P. Foetomaternal alloimmune thrombocytopenia – Evaluation of diagnostic and therapeutic possibilities. Transfuze Dnes. 2001;7(3):94-98
 88. Calda P. Sekundární prevence vrozených vad plodu v pozdějším stadiu těhotenství. Moderní gynekologie a porodnictví. 2001;10(2):186-192
 89. Zizka Z, Calda P, Zlatohlavkova B, Haakova L, Cerna M, Jirasek J, Fait T, Hajek Z, Kvasnicka J. Massive fetomaternal transplacental hemorrhage as a perinatology problem, role of ABO fetomaternal compatibility-case studies. Med Sci Monit. 2001; 7(2):CS308-311
 90. Eretová V, Binder T, Calda P, et al. Chorioangiom placenty. Česká gynekologie. 2001;66(2):129-132
 91. Binder T, Paříze A, Calda P, et al. Odložený porod dvojčete. Česká gynekologie. 2001;66(2):128-129
 92. Žižka Z, Calda P. Rizika invazivních metod prenatální diagnostiky. Medicína v praxi. 2001;3:30-33
 93. Calda P. Prenatální diagnostika a péče u vícečetného těhotenství. Česká gynekologie. 2001;66(1):8-11
 94. Pavlišta D, Calda P. Cyklické zmĕny na ovariu a dĕloze v ultrazvukovém obraze. Ceska Gynekol. 2001;66(3):213-217
 95. Víšková H, Calda P. Benzydamin a možnosti jeho využití. Moderní gynekologie a porodnictví. 2001;10(3):376-381, suppl.
 96. Calda P, Stanczová H, Kapras J. Prenatální diagnostika vrozených vad – detekce fetálních buněk v mateřské cirkulaci s následnou genetickou analýzou. Česká gynekologie. 2001;66(1):66-69
 97. Calda P. Fetální medicína na prahu nového milénia. Moderní gynekologie a porodnictví. 2000;9(3):572-575, suppl.
 98. Fait T, Calda P, Zizka Z, Pavlista D, Hruskova H, Zivny J. Ukončení 128 tĕhotenství ve II. trimestru gravidity aplikací prostaglandinu 15 metyl F2alfa. Ceska Gynekol. 2000; 65(6):451-455
 99. Hyánek J, Živný J, Doležal A, Calda P, Krofta L, Vinglerová H, Jeníček J, Dvořáková J, Bočanová E, Dudková V, Dubská L, Pejznochová H, Loucká M, Martínková V, Macháčková L, Cabrnochová I. Homocysteinemie–její význam v gynekologii a porodnictví. Ceska Gynekol. 2000; 65(6):406-412
 100. Calda P. Invazivní metody prenatální diagnostiky. Medicína v praxi. 2000;3:32-33
 101. Kapras J, Calda P. Indikace invazivních metod prenatální diagnostiky chromozomálních aberací. Česká gynekologie. 2000;65(5):367-370
 102. Žižka Z, Calda P. Chyby a omyly v ultrazvukové diagnostice. Moderní gynekologie a porodnictví. 2000;9(2):443-445
 103. Pavlišta D, Calda P. Možnosti biometrie a odhad hmotnosti plodu před porodem. Moderní gynekologie a porodnictví. 2000;9(1):333-341
 104. Krofta L, Calda P. Screening a neinvazitivní metody prenatální diagnostiky. Moderní gynekologie. 1999;8(2):77-84
 105. Calda P, Krofta L. Invazivní metody prenatální diagnostiky. Moderní gynekologie a porodnictví. 1999;8(2):85-100
 106. Calda P. Riziko devíti měsíců. Zdraví. 1999;47(5):22-25
 107. Krofta L, Calda P. Sonoembryologie. Moderní gynekologie a porodnictví. 1998;7(2):42-50
 108. Krofta L, Calda P. Ultrazvuková diagnostika vrozených vývojových vad . Moderní gynekologie a porodnictví. 1998;7(2):55-102
 109. Kvasnička J, Rypáčková B, Calda P, Hájek Z. Prenatal determination of fetal RhD (rhesus positive) type by an amplification of DNA. Sb Lek. 1998; 99(1):13-20
 110. Calda P, Zizka Z, Zlatohlavkova B, Plavka R, Zivny J. Perinatal outcome in growth retarded fetuses with absent or reversed end-diastolic flow in the umbilical artery. Med Sci Monit. 1998; 4(2):209-214
 111. Calda P, Žižka Z, Zlatohlávková B, Plavka R, Krofta L, Hrušková H, Kvasnička J, Živný J. Diagnostika a léčba erytrocytární aloimunizace v tĕhotenství. Ceska Gynekol. 1998; 63(3):170-175
 112. Calda P, Kvasnička J, Živný J. Hodnoty lymfocytárních subpopulací v periferní krvi plodu při Rh(D) erytrocytární izoimunizaci v tĕhotenství. Ceska Gynekol. 1998; 63(3):176-180
 113. Hrušková H, Calda P, Žižka Z, Krofta L, Baxová A, Židovská J, Kapras J, Živný J. Rozštĕp rtu a patra – prenatální diagnostika a poradenství. Ceska Gynekol. 1998; 63(5):382-387
 114. Krofta L, Calda P, Žižka Z, Pařízek A, Hrušková H, Kapras J. Ukončení tĕhotenství ve II. trimestru gravidity intraamniální aplikací prostaglandinů. Ceska Gynekol. 1998; 63(5):414-417
 115. Bendl J, Calda P, Žižka Z, Kvasnička J. Gestační diabetes mellitus a možnost ultrazvukové predikace makrosomie plodu. Gynekolog 1998;7(6):247-249
 116. Calda P. Jak vydávat hypotézy za závěry aneb můžeme prokázat vliv užívání multavitamínových preparátů během gravidity na hmotnost novorozence? Praktická gynekologie. 1998;2(5):57-57
 117. Žižka Z, Calda P, Zlatohlávková B, Plavka R, Krofta L, Hrušková H, Živný J, Kvasnička J. Komplikace prevence a lécby erytrocytární aloimunizace (Kazuistiky). Sb Lek. 1998; 99(2):111-117
 118. Žižka Z, Calda P. Invazívní metody prenatální diagnostiky: amniocentéza, biopsie choria a punkce pupečníku. Moderní gynekologie a porodnictví. 1998;7(2):21-40
 119. Žižka Z, Calda P. Prevence, diagnostika a léčba erytrocytární aloimunnizace v těhotenství. Moderní gynekologie a porodnictví. 1998;7(2):104-121
 120. Kořínková P, Calda P. Thrombocytopenie v těhotenství: diagnóza, patogeneze a léčba. Moderní gynekologie a porodnictví. 1998; 7(2):123-129
 121. Calda P. Screening vrozených vad v graviditě. Moderní gynekologie a porodnictví. 1998;7(2):7-19
 122. Calda P. Nechtěnému otěhotnění lze účinně zbaránit prevencí. Sestra. 1998;8(1):20-22
 123. Kvasnička J, Marek J, Živný J, Calda P, Umlaufová A, Marková M, Pecen L. Zmĕny v koncentracích cytoadhezivních molekul, proteinů akutní fáze, lipidů a hemostázy v závislosti na hladinĕ endogenního estrogenu v tĕhotenství a po ovarektomii. Ceska Gynekol. 1997; 62(6):332-337
 124. Kvasnička J, Rypáčková B, Calda P, Hájek Z. Prenatal determination of fetal RHD type by DNA amplification: PECO-EUCROMIC Congress, Prague, September 4-7, 1996. Československá pediatrie. 1997;52(7):568-569
 125. Macek M, Suk V, Břešťák M, Calda P. Twenty five years of experience with prenatal genetic diagnosis: PECO-EUCROMIC Congress, Prague, September 4-7, 1996. Československá pediatrie. 1997;52(7):491-496
 126. Šantavý J, Kučerová M, Šafář P, Calda P. Prenatal diagnosis in the Czech Republic: PECO-EUCROMIC Congress, Prague, September 4-7, 1996. Československá pediatrie. 1997;52(7):444-447
 127. Žižka Z, Calda P, Živný J. Výsledky ultrazvukového transvaginálního B-mode a Dopplerovského vyšetření u postmenopauzálních žen. Klimakterická medicína. 1997;2(1):8
 128. Charvátová B, Poletínková Š, Calda P. Neonatální alloimunní trombocytopenická purpura – NAITP. Transfuze dnes. 1997(20):4-6
 129. Calda P. Screening vrozených vad v graviditĕ. Ceska Gynekol. 1997;62:53-56
 130. Calda P, Kvasnička J, Kruzík P, Žižka Z, Krofta L, Kvasnička J Jr. Doudová D, Hrušková H, Živný J. Zastoupení subpopulací T, B a NK buněk v periferní krvi nenarozeného plodu. Moderní gynekologie a porodnictví. 1997;6(3):321-330
 131. Calda P, Žižka Z, Plavka R, Binder T, Krofta L, Bendl J, Zlatohlávková B, Živný J. Intraamniální transabdominální infuse antibiotika po předčasném odtoku vody plodové u extrémně nezralého plodu – snaha o intrauterinní therapii plodu. Moderní gynekologie a porodnictví. 1997; 6(3):307-320
 132. Bezdíčková D, Schneiderka P, Bibrová J, Čechák P, Dudková V, Kotlas J, Stejskal D, Calda P. Prenatální screening vrozených vývojových vad ve vybraných pražských laboratořích v roce 1995. Klinická Biochemie a Metabolismus. 1997;5(4):212-219
 133. Král V, Bartůňková J, Švorc K, Calda P, Jílek D, Kobylka P, Starý J. První případ syndromu deficience leukocytárních integrinů v České republice a úspĕšná prenatální diagnostika v postižené rodinĕ. Cas Lek Cesk. 1996;135(5):154-158
 134. Baxová A, Zeman J, Křepelová A, Calda P, et al. Vývojové vady skeletu podmienené mutáciami FGFR. Československá pediatrie. 1996;51(Suppl. 1):58
 135. Calda P, Žižka Z, Plavka R. Naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou isoimunisace plodu. Gynekolog. 1996;5(2):68-69
 136. Starý J, Kobylka P, Vávra J, Bartůňková J, Král V, Calda P, Hrušák O. Úspĕsná transplantace pupečníkové krve u chlapce se syndromem deficience leukocytárních integrinů. Cas Lek Cesk 1996; 135(21):695-698
 137. Doudová D, Calda P. Psychologické aspekty ukončení těhotenství pro vrozenou vadu. Moderní gynekologie a porodnictví. 1996;6(1):83 – 88
 138. Cibula D, Calda P, Gregor V. Prenatální diagnostika rozštĕpu páteře a defektů břišní stĕny. Ceska Gynekol. 1995; 60(2):116-119
 139. Calda P. Magnezium-význam pro organismus zeny. Ceska Gynekol. 1995; 60(3):167-173
 140. Calda P, Cibula D, Doudová D, Binder T, Peterka T, Žižka Z, Živný J. Fetální fibronektin v cerviko-vaginálním sekretu – indikátor počínajícího předčasného porodu metodou membránové imunoeseje. Ceska Gynekol. 1995; 60(6):293-295
 141. Calda P, Žižka Z, Řežábek K, Mašata J, Bendl J. Diagnostika a terapie plodu ohrozeného Rh izoimunizací. Cesk Gynekol. 1993; 58(6):278-282
 142. Pařízek A, Calda P, Nouzová K. Alfa-1-fetoprotein a diagnostika vrozených vývojových vad plodu. Gynekolog. 1993;2(3):60-63
 143. Calda P, Žižka Z, Bendl J, Plavka R. Transabdominální intrauterinní intraumbilikální transfuse pod kotnrolou ultrazvuku – první zkušenosti. Gynekolog. 1993;2(2):50-52
 144. Žižka Z, Calda P, Bendl J. Význam ultrazvukového vyšetření pro časnou diagnostiku mimodĕložního tĕhotenství. Cesk Gynekol. 1992; 57(9-10):496-499
 145. Calda P. Kordocentéza (transabdominální intrauterinní punkce pupečníku). Moderní gynekologie a porodnictví. 1992;2(4):358-383
 146. Calda P, Žižka Z, Bendl J, Řežábek K. Ukončení těhotenství ve 2. trimestru gravidity. Gynekolog. 1992;1(4):20-22
 147. Calda P. Ultrasonographic and biochemical markers in prenatal detection of Down’s syndrome and neural tube defects. Funct Dev Morphol. 1992; 2(2):135-137

with IF

 1. Fiurašková, K., Roberts, S.C., Kaňková, Š., Hlaváčová, J., Calda, P., Havlíček, J. Oral contraceptive use during relationship formation and current relationship satisfaction: Testing the congruency hypothesis in couples attending pregnancy and fertility clinics (2022) Psychoneuroendocrinology, 135, art. no. 105451,  DOI: 0.1016/j.psyneuen.2021.105451
 2. Wolf, H., Stampalija, T., Lees, C.C., Arabin, B., Berger, A., Bergman, E., Bhide, A., Bilardo, C.M., Breeze, A.C., Brodszki, J., Calda, P., Cesari, E., Cetin, I., Derks, J., Ebbing, C., Ferrazzi, E., Frusca, T., Ganzevoort, W., Gordijn, S.J., Gyselaers, W., Hecher, K., Klaritsch, P., Krofta, L., Lindgren, P., Lobmaier, S.M., Marlow, N., Maruotti, G.M., Mecacci, F., Myklestad, K., Napolitano, R., Prefumo, F., Raio, L., Richter, J., Sande, R.K., Thornton, J., Valensise, H., Visser, G.H.A., Wee, L., the TRUFFLE Study Group Fetal cerebral blood-flow redistribution: analysis of Doppler reference charts and association of different thresholds with adverse perinatal outcome (2021) Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 58 (5), pp. 705-715.  DOI: 10.1002/uog.23615
 3. Pazourkova, E., Zednikova, I., Korabecna, M., Kralova, J., Pisacka, M., Novotna, M., Calda, P., Horinek, A. Optimization of diagnostic strategy for non-invasive cell-free foetal RHD determination from maternal plasma DOI: 10.1111/vox.13099
 4. Hlaváčová, J., Flegr, J., Řežábek, K., Calda, P., Kaňková, Š. Association between latent toxoplasmosis and fertility parameters of men (2021) Andrology, 9 (3), pp. 854-862. DOI: 10.1111/andr.12969
 5. Chantraine, F., Stefanovic, V., Braun, T., Calda, P., Martinelli, P., Collins, S.L., IS-PAS group. When a rare condition creates a scientific society: The history of the International Society for Placenta Accreta Spectrum (IS-PAS) (2021) Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica, 100, pp. 3-6. DOI: 10.1111/aogs.14077
 6. Morel, O., van Beekhuizen, H.J., Braun, T., Collins, S., Pateisky, P., Calda, P., Henrich, W., Al Naimi, A., Nikoline Norgaardt, L., Chalubinski, K.M., Sentilhes, L., Tutschek, B., Schwickert, A., Stefanovic, V., Bertholdt, C., the International Society for Placenta Accreta Spectrum (IS-PAS). Performance of antenatal imaging to predict placenta accreta spectrum degree of severity (2021) Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 100 (S1), pp. 21-28.  DOI: 10.1111/aogs.14112
 7. Morlando, M., Schwickert, A., Stefanovic, V., Gziri, M.M., Pateisky, P., Chalubinski, K.M., Nonnenmacher, A., Morel, O., Braun, T., Bertholdt, C., Van Beekhuizen, H.J., Collins, S.L., Calda, P., Chantraine, F., Duvekot, J.J., Fox, K.A., Gronbeck, L., Henrich, W., Martinelli, P., Paavonen, J., Petit, P., Rijken, M., Ropacka, M., Tikkanen, M., Weichert, A., Weizsäcker, K., the International Society for Placenta Accreta Spectrum (IS-PAS) Maternal and neonatal outcomes in planned versus emergency cesarean delivery for placenta accreta spectrum: A multinational database study (2021) Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 100 (S1), pp. 41-49.  DOI: 10.1111/aogs.14120
 8. Braun, T., van Beekhuizen, H.J., Morlando, M., Morel, O., Stefanovic, V., Al Naimi, A., Bertholdt, C., Calda, P., Chalubinski, K.M., Pateisky, P., Chantraine, F., Petit, P., Collins, S., Duvekot, J.J., Fox, K., Gronbeck, L., Henrich, W., Nonnenmacher, A., Schwickert, A., Martinelli, P., Mhallem Gziri, M., Paavonen, J., Tikkanen, M., Rijken, M., Ropacka, M., Strindfors, G., Weichert, A., von Weizsäcker, K., the International Society for Placenta Accreta Spectrum (IS-PAS) Developing a database for multicenter evaluation of placenta accreta spectrum (2021) Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 100 (S1), pp. 7-11. DOI: 10.1111/aogs.14085
 9. Schwickert, A., van Beekhuizen, H.J., Bertholdt, C., Fox, K.A., Kayem, G., Morel, O., Rijken, M.J., Stefanovic, V., Strindfors, G., Weichert, A., Weizsaecker, K., Braun, T., Calda, P., Chalubinski, K.M., Chantraine, F., Collins, S., Duvekot, J.J., Gronbeck, L., Henrich, W., Martinelli, P., Mhallem Gziri, M., Morlando, M., Nonnenmacher, A., Paavonen, J., Pateisky, P., Petit, P., Ropacka, M., Tikkanen, M., the International Society for Placenta Accreta Spectrum (IS-PAS). Association of peripartum management and high maternal blood loss at cesarean delivery for placenta accreta spectrum (PAS): A multinational database study (2021) Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 100 (S1), pp. 29-40. DOI: 10.1111/aogs.14103
 10. Hlaváčová, J., Flegr, J., Řežábek, K., Calda, P., Kaňková, Š. Male-to-Female Presumed Transmission of Toxoplasmosis between Sexual Partners (2021) American Journal of Epidemiology, 190 (3), pp. 386-392. DOI: 10.1093/aje/kwaa198
 11. Mylrea-Foley, B., Wolf, H., Stampalija, T., Lees, C., Arabin, B., Berger, A., Bergman, E., Bhide, A., Bilardo, C.M., Breeze, A.C., Brodszki, J., Calda, P., Cetin, I., Cesari, E., Derks, J., Ebbing, C., Ferrazzi, E., Ganzevoort, W., Frusca, T., Gordijn, S.J., Gyselaers, W., Hecher, K., Klaritsch, P., Krofta, L., Lindgren, P., Lobmaier, S.M., Marlow, N., Maruotti, G.M., Mecacci, F., Myklestad, K., Napolitano, R., Prefumo, F., Raio, L., Richter, J., Sande, R.K., Thornton, J., Valensise, H., Visser, G.H.A., Wee, L. Longitudinal Doppler Assessments in Late Preterm Fetal Growth Restriction (2021) Ultraschall in der Medizin, DOI: 10.1055/a-1511-8293
 12. Dosedla, E., Gál, P., Calda, P. Association between deficient cesarean delivery scar and cesarean scar syndrome (2020) Journal of Clinical Ultrasound, 48 (9), pp. 538-543. DOI: 10.1002/jcu.22911
 13. Stampalija, T., Thornton, J., Marlow, N., Napolitano, R., Bhide, A., Pickles, T., Bilardo, C.M., Gordijn, S.J., Gyselaers, W., Valensise, H., Hecher, K., Sande, R.K., Lindgren, P., Bergman, E., Arabin, B., Breeze, A.C., Wee, L., Ganzevoort, W., Richter, J., Berger, A., Brodszki, J., Derks, J., Mecacci, F., Maruotti, G.M., Myklestad, K., Lobmaier, S.M., Prefumo, F., Klaritsch, P., Calda, P., Ebbing, C., Frusca, T., Raio, L., Visser, G.H.A., Krofta, L., Cetin, I., Ferrazzi, E., Cesari, E., Wolf, H., Lees, C.C., Brezinka, C., Casagrandi, D., Cerny, A., Dall’Asta, A., Devlieger, R., Duvekot, J., Eggebo, T.M., Fantasia, I., Ferrari, F., Fratelli, N., Ghi, T., Graupner, O., Greimel, P., Hofstaetter, C., Presti, D.L., Georg, M., Macsali, F., Marsal, K., Martinelli, P., Mylrea-Foley, B., Mullins, E., Ostermayer, E., Papageorghiou, A., Peasley, R., Ramoni, A., Sarno, L., Seikku, L., Simeone, S., Thilaganathan, B., Tiralongo, G., Valcamonico, A., Van Holsbeke, C., Vietheer, A. Fetal cerebral Doppler changes and outcome in late preterm fetal growth restriction: prospective cohort study (2020) Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 56 (2), pp. 173-181. DOI: 10.1002/uog.22125
 14. Zedníková, I., Chylíková, B., Šeda, O., Korabečná, M., Pazourková, E., Břešťák, M., Krkavcová, M., Calda, P., Hořínek, A. Genome-wide miRNA profiling in plasma of pregnant women with down syndrome fetuses (2020) Molecular Biology Reports, 47 (6), pp. 4531-4540. DOI: 10.1007/s11033-020-05545-w
 15. Sipek, A., Jr., Gregor, V., Sipek, A., Klaschka, J., Maly, M., Calda, P. The reduced use of invasive procedures leads to a change of frequencies of prenatally detected chromosomal aberrations: population data from the years 2012–2016 (2020) Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine DOI: 10.1080/14767058.2020.1849113
 16. Kaňková, Flegr, J., Toman, J., Calda, P. Maternal RhD heterozygous genotype is associated with male biased secondary sex ratio (2020) Early Human Development, 140, art. no. 104864, DOI: 10.1016/j.earlhumdev.2019.104864
 17. Benachi, A., Caffrey, J., Calda, P., Carreras, E., Jani, J.C., Kilby, M.D., Klein, H.-G., Rizzo, G., Yaron, Y. Understanding attitudes and behaviors towards cell-free DNA-based noninvasive prenatal testing (NIPT): A survey of European health-care providers (2020) European Journal of Medical Genetics, 63 (1), art. no. 103616 DOI: 10.1016/j.ejmg.2019.01.006
 18. Collins, S.L., Alemdar, B., van Beekhuizen, H.J., Bertholdt, C., Braun, T., Calda, P., Delorme, P., Duvekot, J.J., Gronbeck, L., Kayem, G., Langhoff-Roos, J., Marcellin, L., Martinelli, P., Morel, O., Mhallem, M., Morlando, M., Noergaard, L.N., Nonnenmacher, A., Pateisky, P., Petit, P., Rijken, M.J., Ropacka-Lesiak, M., Schlembach, D., Sentilhes, L., Stefanovic, V., Strindfors, G., Tutschek, B., Vangen, S., Weichert, A., Weizsäcker, K., Chantraine, F., International Society for Abnormally Invasive Placenta (IS-AIP) Evidence-based guidelines for the management of abnormally invasive placenta: recommendations from the International Society for Abnormally Invasive Placenta  (2019) American Journal of Obstetrics and Gynecology, 220 (6), pp. 511-526. DOI: 10.1016/j.ajog.2019.02.054
 19. Regitz-Zagrosek V, Roos-Hesselink JW, Bauersachs J, Blomström-Lundqvist C, Cífková R, De Bonis M, Iung B, Johnson MR, Kintscher U, Kranke P, Lang IM, Morais J, Pieper PG, Presbitero P, Price S, Rosano GMC, Seeland U, Simoncini T, Swan L, Warnes CA, ESC Scientific Document Group (Deaton C, Simpson IA, Aboyans V, Agewall S, Barbato E, Calda P, Coca A, et al.). 2018 ESC Guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. European heart journal. 2018;39(34):3165-3241, doi: 10.1093/eurheartj/ehy340 (IF 2017 = 23.425)
 20. Bilardo CM, Hecher K, Visser GHA, Papageorghiou AT, Marlow N, Thilaganathan B, Van Wassenaer-Leemhuis A, Todros T, Marsal K, Frusca T, Arabin B, Brezinka C, Derks JB, Diemert A, Duvekot JJ, Ferrazzi E, Ganzevoort W, Martinelli P, Ostermayer E, Schlembach D, Valensise H, Thornton J, Wolf H, Lees C, on behalf of the TRUFFLE Group (Calda P, Gordjin S, Gyselaers W, Klaritsch P, Lobmaier S, Manz M, Napolitano R, Prefumo F, Schild R, Stampalija T, von Holsbeke C, von Kaisenberg C). Severe fetal growth restriction at 26-32 weeks: key messages from the TRUFFLE study. Ultrasound in obstetrics & gynecology. 2017;50(3):285-290, doi: 10.1002/uog.18815 (IF 2017 = 5.654)
 21. Dosedla E, Calda P. Outcomes of Laparoscopic Treatment in Women with Cesarean Scar Syndrome. Medical science monitor. 2017;23:4061-4066 (IF 2017 = 1.894)
 22. Alfirevic Z, Tang AW, Collins SL, Robson SC, Palacios-Jaraquemada J, Belfort MA, Bhide A, Braun T, Calda P, Cali G, Chalouhi G, Chalubinski K, Chantraine F, Chou MM, Domali E, Espinosa A, Ghi T, Gonser M, Hamer J, Hoesli I, Hull AD, Jauniaux E, Lim BH, Lim P, Matsubara S, Moretti F, O’Brien D, Olofsson P, Pinto P, Sentilhes L, Shih JC, Sotiriadis A, Stefanovic V, Tikkanen M, Timor-Tritsch I, Tutschek B, van Beekhuizen H, Vasilj O, von Kaisenberg C, von Weizsaecker K. Pro forma for ultrasound reporting in suspected abnormally invasive placenta (AIP): an international consensus. Ultrasound Obstet Gynecol. 2016 Mar;47(3):276-8. doi: 10.1002/uog.15810 (IF 2016 = 4.71)
 23. Dosedla E, Calda P. Can the final sonographic assessment of the cesarean section scar be predicted 6 weeks after the operation? Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology. 2016;55(5):718-720, doi: 10.1016/j.tjog.2015.07.006 (IF 2016 = 0.925)
 24. Ghi T, Sotiriadis A, Calda P, Da Silva Costa F, Raine-Fenning N, Alfirevic Z, McGillivray G, on behalf of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. ISUOG Practice Guidelines: invasive procedures for prenatal diagnosis in obstetrics. Ultrasound Obstet Gynecol 2016;48:256–268 (IF 2016 = 4.71)
 25. Svobodová I, Korabečná M, Calda P, Břešťák M, Pazourková E, Pospíšilová Š, Krkavcová M, Novotná M, Hořínek A. Differentially expressed miRNAs in trisomy 21 placentas. Prenatal diagnosis. 2016;36(8):775-84 (IF 2016 = 2.523)
 26. Kankova S, Flegr J, Calda P. The influence of latent toxoplasmosis on women´s reproductive function: four cross-sectional studies. Folia Parasitologica. 2015;62: nestránkováno (IF 2015 – 1.271)
 27. Kankova S, Flegr J, Calda P. An elevated blood glucose level and increased incidence of gestational diabetes mellitus in pregnant women with latent toxoplasmosis. Folia Parasitologica. 2015;62: nestránkováno (IF 2015 – 1.271)
 28. Svobodova I, Pazourkova E, Horinek A, Novotna M, Calda P, Korabecna M. Performance of Droplet Digital PCR in Non-Invasive Fetal RHD Genotyping – Comparison with a Routine Real-Time PCR Based Approach. PLoS ONE. 2015;10(11): nestránkováno (IF 2015 = 4.411)
 29. Collins SL, Ashcroft A, Braun T, Calda P, Langhoff-Roos J, Morel O, Stefanovic V, Tutschek B, Chantraine F. On behalf of the European Working Group on Abnormally Invasive Placenta (EW-AIP). Proposal for standardised ultrasound descriptors of abnormally invasive placenta (AIP). Ultrasound Obstet Gynecol. 2016;47(3):271-5, doi: 10.1002/uog.14952 (IF 2016 = 4.71)
 30. Kotlabova K, Doucha J, Chudoba D, Calda P, Dlouha K, Hromadnikova I. Extracellular chromosome 21-derived microRNAs in euploid & aneuploid pregnancies. Indian J Med Res. 2013 Dec;138(6):935-43 (IF 2013 – 1.661)
 31. Korabecna M, Ulcova-Gallova Z, Horinek A, Pazourková E, Calda P. Quantification of circulating fetal DNA as a tool for potential monitoring of pregnant patients with antiphospholipid antibodies. Autoimmunity. 2014 Nov;47(7):473-7. doi: 10.3109/08916934.2014.917372. Epub 2014 May 15 (IF 2014 – 2.714)
 32. Oepkes D, Yaron Y, Kozlowski P, Rego de Sousa MJ, Bartha JL, van den Akker ES, Dornan SM, Krampl-Bettelheim E, Schmid M, Wielgos M, Cirigliano V, Di Renzo GC, Cameron A, Calda P, Tabor A. Counseling for non-invasive prenatal testing (NIPT): what pregnant women may want to know. Ultrasound Obstet Gynecol. 2014 Jul;44(1):1-5. doi: 10.1002/uog.13394 (IF 2014 – 3.853)
 33. Kaňková S, Procházková L, Flegr J, Calda P, Springer D, Potluková E. Effects of latent toxoplasmosis on autoimmune thyroid diseases in pregnancy. PLoS One. 2014 Oct 28;9(10):e110878. doi: 10.1371/journal.pone.0110878. eCollection 2014 (IF 2014 – 3.234)
 34. BRESTAK M, CALDA P, MCKENNA D, SONEK J. Comparison of right ventricular measurements and SFRV in fetuses with and without tricuspid regurgitation at 11 0 and 13 6 weeks’ gestation. Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. 2013, s. 1-4. DOI: http://dx.doi.org/10.3109/14767058.2013.863867 (IF 1.311)
 35. Verlohren S, Herraiz I, Lapaire O, Schlembach D, Zeisler H, Calda P, Sabria J, Markfeld-Erol F, Galindo A, Schoofs K, Denk B, Stepan H.New Gestational Phase-Specific Cutoff Values for the Use of the Soluble fms-Like Tyrosine Kinase-1/Placental Growth Factor Ratio as a Diagnostic Test for Preeclampsia.  Hypertension. 2014 Feb;63(2):346-52, doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.113.01787 (IF 2014 = 6.48)
 36. Dosedla E, Kalafusová M, Calda P. Sirenomelia apus after trimethoprim exposure: First-trimester ultrasound diagnosis-a case report. J Clin Ultrasound. 2012 Mar 29. doi: 10.1002/jcu.21915. PMID: 22467597 (IF 2011 – 0.806)
 37. Dosedla E, Kvasnicka T, Calda P. Ultrasonography of the uterus within 6 weeks following Cesarean section. CEJMed. 2012, doi:10.2478/s11536-011-0134-x 2010 (IF 2011 – 0.312)
 38. Verlohren S, Herraiz I, Lapaire O, Schlembach D, Moertel M, Zeisler H, Calda P, Holzgreve W, Galindo A, Engels T, Denk B, Stepan H. The sFIt-1/PIGF ratio in different types of hypertensive pregnancy disorders and its prognostic potential in preeclamptic patients. Am J Obstet Gynecol. 2012 Jan;206(1):58 (IF 2012 – 3.877)
 39. Brestak M, Sonek J, Tomek V, McKenna D, Calda P. Shortening fraction of the right ventricle: a comparison between euploid and trisomy 21 fetuses at week 11 to week 13 and 6 days of gestation. Prenat Diagn. 2011 Aug;31(8):760-4 (IF – 2.106)
 40. Dosedla E, Kacerovsky M, Calda P. Prenatal diagnosis od Hydrometrocolpos in a Down Syndrome Fetus. J Clin Ultrasound. 2011;39(3):169-171  (IF 0.806)
 41. Hassan SS, Romero R, Vidyadhari D, Fusey S, Baxter JK, Khandelwal M, Vijayaraghavan J, Trivedi Y, Soma-Pillay P, Sambarey P, Dayal A, Potapov V, O’Brien J, Astakhov V, Yuzko O, Kinzler W, Dattel B, Sehdev H, Mazheika L, Manchulenko D, Gervasi MT, Sullivan L, Conde-Agudelo A, Phillips JA, Creasy GW, PREGNANT Trial (Mazheika L, Zanko S, Ortiz Castro J, Oyarzun E, Calda P, Fusey S, et al.) Vaginal progesterone reduces the rate of preterm birth in women with a sonographic short cervix: a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Ultrasound Obstet Gynecol. 2011 Jul;38(1):18-31, doi: 10.1002/uog.9017 (IF 2011 = 3.007)
 42. Vaneckova M, Seidl Z, Goldova B, Vitkova I, Baxová A, Petrovicky P, Sebron V, Calda P. Post-mortem magnetic resonance imaging and its irreplaceable role in determining CNS malformation (hydranencephaly) – Case report. Brain Dev. 2010 May;32(5):417-20. (IF 2008 – 1.401)
 43. Calda P, Novotna, M, Cutka D, Brestak M, Haslik L, Goldova, B, Vitkova I, Vaneckova M, Seidl Z. A case of an epignathus with intracranial extension appearing as a persistently open mouth at 16 weeks and subsequently diagnosed at 20 weeks of gestation. J Clin Ultra. 2010 Dec;39(3):164-8. doi: 10.1002/jcu.20762 (IF – 0.808)
 44. Vaneckova M, Seidl Z, Goldova B, Vitkova I, Baxova A, Calda P. Is it always possible to determine a diagnosis? Prenatal ulstrasonography, post mortem magnetic resonance, autopsy. Case Report. Neuro Endocrinol Lett. 2010 Apr 29;31(2):178-80. (IF – 1.621)
 45. Calda P, Sipek J, Gregor V. Gradual implementation of first trimester screening in a population with a prior screening strategy – population based cohort study. Acta Obstet Gynecol Scand. 2010 Aug;89(8):1029-33.  (IF – 1.860)
 46. Calda P. Author´s response to the letter by Saura et al. Prenat Diagn. 2010;30:389 (IF – 2.152)
 47. Calda P, Brestak M, Tomek V, Ostadal B, Sonek J. Left ventricle shortening fraction: a comparison between euploid and trisomy 21 fetuses in the first trimester. Prenat Diagn. 2010;30:368-371 (IF – 2.152)
 48. Bettelheim, D., Panzer, S., Reesink, H. W., Csapo, B., Pessoa, C., Guerra, F., Wendel, S., Calda, P., Sprogře, U., Dziegiel, M., Aitokallio-Tallberg, A., Koskinen, S., Kuosmanen, M., Legler, T. J., Stein, W., Villa, S., Villa, M. A., Trespidi, L., Acaia, B., Vandenbussche, F. P. H. A., Brand, A., De Haas, M., Kanhai, H. H. H., Gounder, D., Flanagan, P., Donegan, R., Parry, E., Sefonte, C., Skulstad, S. M., Hervig, T., Flesland, Ř., Żupańska, B., Uhrynowska, M., Lapaire, O., Zhong, X. Y. and Holzgreve, W. Monitoring and treatment of anti-D in pregnancy. Vox Sanguinis. 2010;99:177–192. doi: 10.1111/j.1423-0410.2010.01322.x  (IF – 3.292) 
 49. Vaneckova M, Seidl Z, Goldova B, Vitkova I, Calda P. Benefits od examination by post mortem performed magnetic resonance imaging of foetus: haemorrhage in germinal matrix. Neuro Endocrinol Lett. 2010 Feb;31(1):40-2. (IF – 1.621)
 50. O’Brien JM, Defranco EA, Adair CD, Lewis DF, Hall DR, How H, Bsharat M, Creasy GW; Progesterone Vaginal Gel Study Group, Calda P et al. Effect of progesterone on cervical shortening in women at risk for preterm birth: secondary analysis from a multinational, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Ultrasound Obstet Gynecol. 2009 Dec;34(6):653-9. (IF – 3.154)
 51. Calda P, Brestak M. Amniovacucentesis vs standard syringe technique for amniocentesis: experience with 1219 cases. Am J Obstet Gynecol 2009 Dec;201(6):593 e1-3. (IF – 3.278)
 52. Calda P, Brestak M. Chorionic villus vacu-sampling in 377 consecutive cases. Prenat Diagn. 2009 Nov;29(11):1075-7. (IF – 1.707)
 53. Calda P. Safety signals of 17-OHP-C use in pregnancy and efficacy in the prevention of preterm birth. J Matern Fetal Neonatal Med. 2009 June;22(6):540-542 (IF – 1.362)
 54. Vaněčková M, Seidl Z, Goldová B, Vítková I, Kotlas J, Petrovický P, Calda P. Virtual autopsy performed by magnetic resonance imaging – A case report. Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie. 2009;72(1):73-76  (IF – 0.246)
 55. Horinek A, Korabecna M, Panczak A, Ulcova-Gallova Z, Nouzova K, Calda P, Hancarova M. Cell-free fetal DNA in maternal plasma during physiological single male pregnancies: methodology issues and kinetics. Fetal Diagnosis and Therapy. 2008; 24(1):15-21 (IF – 1.184)
 56. Fischerova D, Cibula D, Dundr P, Zikan M, Calda P, Freitag P, Slama J. Ultrasound-guided tru-cut biopsy in the management of advanced abdomino-pelvic tumors. International Journal of Gynecological Cancer. 2008; 18(4):833-837 (IF – 1.932)
 57. Zizka Z, Fait T, Belosovicova H, Haakova L, Mara M, Jirkovska M, Jirasek JE, Bartosova L, Calda P. ABO fetomaternal compatibility poses a risk for massive fetomaternal transplacental hemorrhage. Acta Obstet Gynecol Scand. 2008; 87(10):1011-1014 (IF – 1.356)
 58. Fischerova D, Cibula D, Stenhova H, Vondrichova H, Calda P, Zikan M, Freitag P, Slama J, Dundr P, Belacek J. Transrectal ultrasound and magnetic resonance imaging in staging of early cervical cancer. International Journal of Gynecological Cancer. 2008; 18(4):766-772 (IF – 1.932)
 59. DeFranco EA, O´Brien JM, Adair CD, Lewis DF, Hall DR, Fusey S, Soma-Pillay P, Porter K, How H, Schakis R, Eller D, Trivedi Y, Vanburen G, Khandelwal M, Trofatter K, Vidyadhari D, Vijayaraghavan J, Weeks J, Dattel B, Newton E, Chazotte C, Valenzuela G, Calda P, Bsharat M, Creasy GW. Vaginal progesterone is associated with a decrease in risk for early preterm birth and improved neonatal outcome in women with a short cervix: a secondary analysis from a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Ultrasound Obstet Gynecol. 2007; 30(5):697-705 (IF – 2.672)
 60. O´Brien JM, Adair CD, Lewis DF, Hall DR, DeFranco EA, Fusey S, Soma-Pillay P, Porter K, How H, Schackis R, Eller D, Trivedi Y, Vanburen G, Khandelwal M, Trofatter K, Vidyadhari D, Vijayaraghavan J, Weeks J, Dattel B, Newton E, Chazotte C, Valenzuela G, Calda P, Bsharat M, Creasy GW. Progesterone vaginal gel for the reduction of recurrent preterm birth: primary results from a randomized, double-blind, placebo-controlled trial.. Ultrasound Obstet Gynecol. 2007; 30(5):687-696 (IF – 2.672)
 61. Christian MS, Brent RL, Calda P. Embryo-fetal toxicity signals for 17alpha-hydroxyprogesterone caproate in high-risk pregnancies: a review of the non-clinical literature for embryo-fetal toxicity with progestins. J Matern Fetal Neonatal Med. 2007; 20(2):89-112 (IF – 1.000)
 62. Viskova H, Vesela K, Janosikova B, Krijt J, Visek JA, Calda P. Plasma cysteine concentrations in uncomplicated pregnancies.. Fetal Diagnosis and Therapy. 2007; 22(4):254-258 (IF – 0.844)
 63. Zizka Z, Calda P, Fait T, Haakova L, Kvasnicka J, Viskova H. Prenatally diagnosable differences in the cellular immunity of fetuses with Down’s and Edwards’ syndrome. Fetal Diagnosis and Therapy. 2006; 21(6):510-514 (IF – 0.761)
 64. Viskova H, Calda P, Zizka Z, Vaneckova M, Hoza D, Zuntova A. Prenatal diagnosis of occipital dermal sinus associated with hemangioma using ultrasound and MRI. Case report. Fetal Diagnosis and Therapy. 2006; 21(2):232-234 (IF – 0.761)
 65.  Hromadnikova I, Vesela K, Benesova B, Nekovarova K, Duskova D, Vlk R, Spalova I, Gerychova R, Hakenova A, Rosenbaumova Z, Vlasin P, Vlachova A, Palasek V, Rozankova E, Calda P. Non-invasive fetal RHD and RHCE genotyping from maternal plasma in alloimmunized pregnancies. Prenatal Diagnosis. 2005; 25(12):1079-1083 (IF – 1.640)
 66. Zeiger JS, Hetmanski JB, Beaty TH, VanderKolk CA, Wyszynski DF, Bailey-Wilson JE, de Luna RO, Perandones C, Tolarova MM, Mosby T, Bennun R, Segovia M, Calda P, Pugh EW, Doheny K, McIntosh I. Evidence for linkage of nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate to a region on chromosome 2. European Journal of Human Genetics. 2003; 11(11):835-839 (IF – 3.669)
 67. Mara M, Calda P, Zizka Z, Sebron V, Eretova V, Dudorkinova D, Dundr P, Binder T, Hajek Z. Fetal anemia, thrombocytopenia, dilated umbilical vein, and cardiomegaly dueto a voluminous placental chorioangioma. A case report. Fetal Diagnosis and Therapy. 2002; 17(5):286-292 (IF – 1.053)
 68. Korinkova P, Bolckova H, Vytiskova J, Burnog T, Calda P. Fetomaternal alloimmune thrombocytopenia due to anti-HPA-1b detected coincidentaly by cordocenthezis in Rh alloimmunization. Vox Sanguinis. 2002;83(S2):79-79 (IF – 2.088)
 69. Hromadnikova I, Hridelova D, Houbova B, Vavrinec J, Kofer J, Krofta L, Calda P. Prenatal detection of trisomy 21 on nucleated red blood cells enriched from maternal circulation by using fluorescence in situ hybridization. Prenatal Diagnosis. 2002; 22(9):836-839 (IF – 1.802)
 70. Bicikova M, Klak J, Hill M, Zizka Z, Hampl R, Calda P. Two neuroactive steroids in midpregnancy as measured in maternal and fetal sera and in amniotic fluid. Steroids. 2002; 67(5):399-402 (IF – 2.524)
 71. Chowdhury SK, Drahota Z, Floryk D, Calda P, Houstek J. Activities of mitochondrial oxidative phosphorylation enzymes in cultured amniocytes. Clinica Chimica Acta. 2000; 298(1-2):157-173 (IF – 1.041)
 72. Krepelova A, Baxova A, Calda P, Plavka R, Kapras J. FGFR2 gene mutation (Tyr375Cys) in a new case of Beare-Stevenson syndrome. Am J Med Genet. 1998; 76(4):362-364 (IF – 2.031)
 73. Zima T, Stipek S, Crkovska J, Doudova D, Mechurova A, Calda P. Activity of the antioxidant enzymes superoxide dismutase and glutathione peroxidase in fetal erythrocytes. Prenatal Diagnosis. 1996; 16(12):1083-1085 (IF – 1.589)
 74. Stary J, Bartunkova J, Kobylka P, Vavra V, Husak O, Calda P, Kral V, Svorc K. Successful HLA-identical sibling cord blood transplantation in a 6-year-old boy with leukocyte adhesion deficiency syndrome. Bone Marrow Transplantation. 1996; 18(1):249-252 (IF – 2.771)     

Educational materials, multimedia

 1. Calda P. Těhotenství a porod. nástěnná výuková pomůcka. vyd. Maxdorf Jessenius, 2006
 2. Calda P, Žižka Z. Atlas vrozených vad plodu. Multimediální postgraduální učebnice, 2003
 3. Calda P, Žižka Z. Ultrazvuková diagnostika ovariálních tumorů. Audiovizuální postgraduální učebnice, 2002
 4. Calda P, Žižka Z, Krofta L. Ultrazvukový screening a nejčastější vrozené vady plodu, 1998. 30 min. Praha Hudson Film odborný- audiovizuální postgraduální učebnice.

Varia

 1. Calda P. Profesor Antonín Doležal osmdesátiletý. Česká gynekologie. 2009;2
 2. Calda P. Recenze: Repetitorium GYNEKOLOGIE. autoři D. Kolařík, M. Halaška a J. Feyereisl, vyd. Maxdorf Jessenius. 2008
 3. Calda P. Recenze: Frank A. Manning: Fetal Medicine, Principles and Practice. (Fetální medicína, principy a praxe). vydavatel Appleton&Lange. 1996

Invited speaker

Local

 1. Calda P. Screening v I. trimestru – nový obsah a nová filosofie. Severočeské sympozium gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou, Kadaň, 12.-14.4.2013
 2. Calda P. Nové techniky v prenatální medicíně. XXX. celostátní konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Jeseník, 10.-12.4.2013
 3. Calda P. Nový model prenatální ultrazvukové péče.  Severočeské sympozium gynekologů, Louny, 13-15.4 2012
 4. Calda P, Břešťák M, Fischerová D. Doporučené postupy v ultrazvukové diagnostice v porodnictví a gynekologii. Pracovní den Společnosti revizního lékařství ČLS JEP, Praha, 24.11.2011
 5. Calda P. Přínos prenatální diagnostiky ke zlepšení perinatologické péče. Seminář gynekologů, porodníků a porodních asistentek Kraje Vysočina 2011, Jihlava, 16.6.2011
 6. Calda P, Prudil L. Ukončení těhotenství po 12. týdnu a po 24. týdnu těhotenství. XXVII. konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Luhačovice, 14.-16.4.2010
 7. Calda P, Gailová R. Prenatální screening aneuploidií a indikace k invazivní diagnostice. XXVII. konference Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP, Luhačovice, 14.-16.4.2010
 8. Calda P. Smíme vždy vyhovět přání těhotné o ukončení těhotenství pro vrozenou vadu? Severočeské sympozium gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou, Harrachov, 23.-25.4.2010
 9. Calda P. Možnosti detekce malformací v I. a II. trimestru těhotenství. Praktický certifikační kurz ultrazvukového vyšetření ve 11 – 13 + 6 týdnu těhotenství, Praha, 17.6.2009
 10. Calda P. Správná praxe ultrazvukového vyšetření ve II. trimestru. Praktický certifikační kurz ultrazvukového vyšetření ve 20 – 22 týdnu těhotenství, Praha, 17.6.2009
 11. Calda P. Ultrazvukové vyšetření na konci I. trimestru „zlatý standard“ prenatální diagnostiky. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, Brno, 15.-17.5.2009
 12. Calda P. Ovlivní HPV vakcinace metody ultrazvukové prevence gynekologických onemocnění? Severočeský seminář gynekologů zabývajících se ultrazvukovou diagnostikou, Teplice, 3.-5.4.2009
 13. Calda P. Průšvihy v prenatální diagnostice. 141. doškolovací den v gynekologii a porodnictví, Praha, 21.3.2009
 14. Calda P. Detekce malformací v I. trimestru. Praktický dertifikační kurz ultrazvukového vyšetření ve 11 – 13 + 6 týdnu těhotenství, Praha, 18.3.2009
 15. Calda P. Je aloimunizace Rh v těhotenství perinatologickým problémem? Potřebujeme nové doporučení? 9. konference sekce fetální medicíny ČGPS ČLS JEP, Praha, 16.1.2009
 16. Calda P. Vliv progesteronu na odsun předčasného porodu u těhotných se zkráceným hrdlem děložním – výsledky multicentrické randomizované studie. 8. celostátní konference sekce fetální medicíny, Praha, 11.1.2008
 17. Calda P. Jaký screening v těhotenství zvolit? Konference imunonoanalytické společnosti, Špindlerův mlýn, 2008
 18. Calda P. First trimester: key period in prenatal diagnostics. International Family Doctors Association, Prague, 2008
 19. Calda P. 1. trimestr – klíčové období v prenatální diagnostice. Kongres IFDA, Praha, 2008
 20. Calda P. Pokročili jsme v prevenci předčasného porodu? 7. konference sekce fetální medicíny, Praha, 12.1.2007
 21. Calda P. Naše výsledky a zkušenosti se screeningem v I. trimestru. 6. Celostátní konference Sekce fetální medicíny ČGPS ČLS JEP, 2006
 22. Calda P. Proč neprovádět screening toxoplazmózy v graviditě? 5. Celostátní konference Sekce fetální medicíny ČGPS ČLS JEP, 2005
 23. Calda P. Kongenitální hydrocefalus. Neonatologické dny, Hradec Králové, září 2004
 24. Calda P, Drahorádová P. Selektivní redukce ve II. trimestru, technické a etické aspekty, Konference Sekce Ultrazvukové diagnostiky, Praha, 2004
 25. Calda P. Multifetal pregnancy reduction, International Accreditation Course 11-14th week screening (Kypros Nicolaides), Praha, 2004
 26. Calda P. Prenatální diagnostika – očekávání a realita. Celostátní konference ČGPS ČLS JEP a SSG ČR, 2004
 27. Calda P. Proč buňky z pupečníku? VI. perinatologické dny východočeského regionu – Černý Důl, 2004
 28. Calda P. Prediktivní ultrazvuková diagnostika: fikce či realita? 4. Celostátní kongres Sekce fetální medicíny ČGPS ČLS JEP, 2004
 29. Calda P. Co znamená přijetí funkční licence ultrazvukové diagnostiky pro praxi? 3. celostátní konference sekce fetální medicíny ČGPS ČLS JEP, 2003
 30. Calda P. Současné trendy ve fetální medicíně. 2. celostátní konference sekce fetální medicíny ČGPS, Praha, 18.1.2002
 31. Calda P. Výsledky 10 let diagnostiky léčby aloimunizace plodu ( Konference sekcí fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP, 2001
 32. Calda P. Fetální medicína v novém miléniu – screening, invazivní metody 1. celostátní konference sekce fetální medicíny ČGPS, Praha (14.1.2000)

International

 1. Calda, P. Abnormal fetal anatomy in 13 weeks scan, 7th World congress of Perinatal Medicine, March 2012, Alexandria, Egypt
 2. Calda, P. Uterine scar after Cesarean section and implication for further pregnancies.7th World congress of Perinatal Medicine, March 2012, Alexandria, Egypt
 3. Calda. P. Full Visiting Professor et  Weill Cornell Medical College, New York, USA  (lectures at Jamaica Hospital, NY Hospital Queens, Weill Cornell Medical College and Lincoln Hospital), March 2012
 4. Dosedla E, Calda P. The cesarean section scar examined 6 weeks after operation, ISUOG, 2011, Los Angeles
 5. Calda P. Prenatal diagnosis lectures. V Curso Internacional de Diagnóstico por Imagem em Ginecologia e Obstetrícia, Salvador, Bahia, Brasil, 2010
 6. Calda P, Brestak M, Tomek V. LV fraction shortening – the new ultrasound marker of trisomy 21 in the first trimester, ISUOG 2009, Hamburg, chairman of the session
 7. Calda P. First trimester ultrasound scan, golden standard of prenatal care. Dubai, 2009
 8. Calda P. Karyotype for all? International Congress in Fetal Medicine, Warsaw, Poland, 8-10 September 2008
 9. Calda P. Embryo reduction from two to one FMF. International Congress in Fetal Medicine, Warsaw, Poland, 8-10 September 2008
 10. Calda P. Early scan of ultrasound anomalies, Turkish Ultrasound Society Biannual Meeting, Antalya, Turecko, 2008
 11. Calda P. Karyotype for all, MFPR, Alloimunization 6th international kongress of ultrasound in obstetrics and gynecology, Kemer-Antalya, Turkey, 6-9.11.2008
 12. Calda P. First trimester screening. Chairman of the session, ISUOG 2008, Chicago
 13. Calda P. Současné možnosti prenatální diagnostiky. XV. Kongres Slovenskej gynekologicko-porodníckej spločnosti, Košice, 2008
 14. Calda P. Live scanning. ISUOG 2007, Florence
 15. Calda P. First trimester ultrasound scan. Pertemuan Ilmiah Early Pregnancy Medicine, Jakarta, 12 – 15 November 2007
 16. Calda P. Rhesusinkompatibilitaet/Alloimuntrombocytopenie. 26. Dreilaendertreffen, Basel, Schweiz, 2002
 17. Calda P. Sonoembryology and screening of malformations in the first trimester of pregnancy. Conference of Slovakian Society Of Obstetrics And Gynecology and Association of Private Doctors. Podbanske, Slovakia, 2002
 18. Calda P. Screening for fetal abnormalies – second trimester ultrasound, Kongres FIGO, Washington, 2000
 19. Calda P. Fetal medicine in Czech Republic. California Birth Defects Monitoring Program, Emeryville, 1996
 20. Calda P. Sonographic detection of fetal anomalies. Center for Craniofacial anomilalies, University of California, San Francisco, 1996
 21. Calda P. Prenatale Diagnostik in der CR.Westfaelische Univ., Muenster, 1995

Theses

Disertační práce – 1994 – téma: Punkce pupečníku v prenatální diagnostice a terapii
Habilitační práce – 1998 – téma: Diagnostika a léčba aloimunizace v těhotenství

Most important abstracts

 1. Belošovičová H, Calda P. Triple test po negativním kontingenčním testu, ano či ne? 33. celostátní konference Ultrazvuk v gynekologii a porodnictví konané 20. – 22. září 2012 v Českých Budějovicích. Actual Gyn. 2012;4:87
 2. Polášková P, Žižka Z, Fruhauf F, Calda P. Růstově retardované plody s normálním indexem pulzatility v umbilikální arterii. 33. celostátní konference Ultrazvuk v gynekologii a porodnictví konané 20. – 22. září 2012 v Českých Budějovicích. Actual Gyn. 2012;4:86
 3. Vaneckova M, Seidl Z, Goldova B, Vítková I, Baxová A, Calda P. Virtuální pitva pomocí MR a její přínos. XXXVII. český radiologický kongres, Plzeň, 14. – 16.10. 2010, Česká radiologie 2010;64(Suppl 1)
 4. Calda P. Fetal Weight Prediction Models: Standard Techniques or Computational Intelligence Methods? 18th International Conference, Prague, Czech Republic, September 3-6, 2008. ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS – ICANN 2008, PT I. Series: Lecture Notes in Computer Science. Springer Verlag, Berlin, ISBN 978-3-540-87535-2
 5. Calda P. Ultrazvuková diagnostika velkého plodu, Konference perinatologické sekce CGPS CLS JEP, 2005
 6. Fischerova D, Cibula D, Dundr P, Calda P. Clear cell adenofibroma/fibrocarcinoma of the ovary: ultrasound, macroscopic and histopathologic findings. A case report. 15th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. 2005;26(4):426 – 426
 7. Písačka M, Vytisková J, Králová M, Hejná J, Calda P. Immunogenicity of D VI : less immunogenic than C and G in a case of fetomaternal immunization. 10. pracovní dny: Společnost pro transfuzní lékařství LLS JEP, Rožnov pod Radhoštěm, Sborník abstrakt. 2004; 53-53
 8. Koucký M, Calda P, Žižka Z, Víšková H. Nosní kost ve screeningu Downova syndromu. Konference Gynekologů zabývajících se UZ diagnostikou, Olomouc. Gynekolog. 2003;12(4)
 9. Víšková H, Calda P, Žižka Z, Jirásek JE, Kofer J, Gerych P. TAR syndrom- čtyři po sobě jdoucí těhotenství v jedné rodině. Konference Gynekologů zabývajících se UZ diagnostikou, Olomouc. Gynekolog. 2003;12(4)
 10. Korinkova P, Bolckova H, Vytiskova J, Burnog T, Calda P. Fetomaternální aloimunní trombocytopenie způsobená anti-HPA-1b zachycená náhodně při kordocenteze pro Rh aloimunizaci. XIII. český a slovenský hematologický a transfuziologický kongres s mezinárodní účastí. Praha. Agentura Carolina. 2002;P102
 11. Víšková H, Calda P. Benzydamin a možnosti jeho využití v gynekologii. 3. sjezd SSG ČR, Brno, květen 2001. Praktická gynekologie. 2001;5(5):8-9
 12. Žižka Z, Calda P, Zlatohlávková B, et al. Masivní fetomaternální transplacentární hemoragie jako perinatologický problém (kazuistiky): Aktutální problémy perinatální medicíny. Kongres ČGPS s mezinárodní účastí, Brno, 30.11.-2.12.2000. Praktická gynekologie. 2000;5:17
 13. Sebroň V, Calda P, Mára M, et al. Fetal anemia thrombocytopenia, dilated umbilical vein and cardiomegally due to voluminous placental chorioangioma: a case report. 1st International Symposium on Perinatal and Neonatal Developmental Medicine. Very-Low-Birth Weight/Extremely Low-Birth Weigh Infant: Delivery and Initial Care. Prague, November 5-7, 2000. Neonatologické listy. 2000;6(3):72
 14. Bezdíčková D, Zima T, Malbohan I, Calda P, Kapras J, Stejskal D, Buina M. Standardizace screeningu Downova syndromu. IV. celostátní sjezd ČSKB, Hradec Králové. Abstrakta. 1999;144-144
 15. Kvasnička J, Rypáčková B, Calda P, Hájek Z. Prenatal determination of fetal RHD type by DNAamplification. Česko – slovenská pediatrie. 1997;52(7):568
 16. Calda P, Kvasnička J, Kružík P, Žižka Z, Krofta L, Doudová D, Hrušková H, Živný J. Zastoupení subpopulací T, B a NK buněk v periferní krvi nenarozeného plodu. Celostátní kongres ČGPS, Karlovy Vary, 1997
 17. Calda P, Žižka Z, Plavka R, Binder T, Krofta L, Bendl J, Živný J. Intraamniální transabdominální infuse antibiotika po předčasném odtoku vody plodové u extrémně nezralého plodu – snaha o intrauterinní therapii plodu.Celostátní kongres ČGPS, Karlovy Vary, 1997
 18. Žižka Z, Krofta L, Plavka R, Calda P. Intraumbilikální transfuse pod kontrolou ultrazvuku – rutinní léčba plodu? Celostátní kongres ČGPS, Karlovy Vary, 1997
 19. Calda P. Successful prenatal diagnostics of leukocyte adhesion deficiency (LAD) syndrome and consequent cord blood transplantatio to the affected sibling. 11th congress of european association of gyneaecologists and obstetricians, Budapest, 1996
 20. Kužel D, Calda P, Fučíková Z, Pařízek A. The deveploment of diagnostics and therapy in the management of cystic ovarial and paraovarial tumours. Congress Centre Istropolis, Bratislava, 1996
 21. Calda P, Žižka Z, Zlatohlávková B, et al. Different outcome in hypotrofic fetuses with absent or reversed enddiastolic flow. 9th Congress of the federation of perinatal societies, Singapore, 1996
 22. Calda P, Zizka Z, Zlatohlavkova B, Plavka R, Zivny Z. Perinatal outcome of growth retarded fetuses and absent or reversed enddiastolic flow. 3rd World Congress of Perinatal Medicine, San Francisco, 1996
 23. Šantavý J, Gregor V, Kučerová M, Šafář P, Calda P. Prenatal diagnosis in the Czech republic. Peco Eucromic Congress, Praha, 1996
 24. Calda P. Společné aspekty gynekologické a obecné sonografie. Praktická ultrasonografie, Olomouc, 1996
 25. Calda P, Žižka Z, Zlatohlávková B. Prenatální diagnostika a management hypotrofického plodu, XV. Neonatologické dny, Ústí nad Labem, 1996
 26. Žižka Z, Calda P, Plavka R. Zkušenosti s diagnostikou a léčbou isoinunizace plodu, XV. Neonatologické dny, Ústí nad Labem, 1996
 27. Mrázek M, Calda P. Evaluation Of 288 Cases Of Cordocentesis. Ultras Obstet Gynecol. 1995;6(38), Suppl 1
 28. Calda P. Successful prenatal diagnostics of leukocyte adhesion deficiency (LAD) syndrome and consequent cord blood transplantatio to the affected sibling. Eight International Postgraduate Course The Fetus as A Patient, Denpasar, 1995
 29. Bendl J, Plavka R, Calda P. Die Perinatale Sterblichkeit und die postnatale Pflege um die Fruehgeborene in Prag. Perinatal Medizin. 1995;7(4):155
 30. Calda P, Plavka R, Bendl J, Žižka Z, Binder T, Živný J. Intraamniale transabdominale Infusion nach dem vorzeitgen Blasensprung bei extrem unreifen Feten – ein Versuch um die intrauterine Therapie. Perinatal Medizin. 1995;7(4):131
 31. Calda P, Žižka Z, Doudová D, Živný J. Včasná diagnostika a terapie Rh isoimunisace, Sborník Celostátní konference gynekologů a porodníků, Praha, 1995
 32. Žižka Z, Calda P, Plavka R, Živný J. Diagnostika a sledování hypotrofického plodu, Sborník Celostátní konference gynekologů a porodníků, Praha, 1995

Grants

Principal investigatorl

 1. Calda P. Antenatální stanovení CD znaků fetálních lymfocytů z krve získané punkcí pupečníku / řešitel grantu Pavel Calda [a kol.] ; nositel grantu II. gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty University Karlovy, Praha. – Praha : Iga MZ ČR, 1996. – 77 s. : il.. – (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR). doba řešení 1995-1996.
 2. Calda P. Intraamniální transabdominální infuse antibiotika po předčasném odtoku vody plodové u extrémně nezralého plodu : snaha o intrauterinní therapii plodu / řešitel grantu Pavel Calda a kol ; nositel grantu 1. lékařská fakulta UK. 2. gynekologicko-porodnická klinika, Praha. – Praha : Iga MZ ČR, 1996. – 65 s. : il. ; 32 cm + 2 volné přílohy. (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR). doba řešení 1994-1996.
 3. Calda P. Zvýšení efektivity diagnostiky a terapie izoimunizace pomocí antenatální ultrazvukem kontrolované punkce pupečníku / řešitel grantu Pavel Calda [a kol.] ; nositel grantu 2. gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty UK, Praha. Praha : Iga MZ ČR, 1997.  34 s. ; 30 cm. (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR) doba řešení 1995-1997.
 4. Calda P. Vliv invazivních metod prenatální diagnostiky na výsledky těhotenství, GAUK, 2001-2003, 16/2001/C/1.LF

Co-investigator

 1. Identifikace biomarkerů intraamniální infekce a syndromu zánětlivé odpovědi plodu v plodové vodě: proteomický přistup, IGA MZČR, 2009 (hl. řešitel M.Kacerovský)
 2. Zdokonalení časné prenatální diagnostiky a prevence využitím PAPP-A proteinu, hCG v séru těhotných v I. trimestru / řešitel grantu Milan Macek … [a kol.] ; nositel grantu Fakultní nemocnice Motol, Praha. Praha : Iga MZ ČR, 1997. (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR). 1995-1997.
 3. Prenatální vyšetření Rh typu plodu monoklonálními protilátkami a amplifikací DNA / řešitel grantu Jan Kvasnička … [a kol.] ; nositel grantu Všeobecná fakultní nemocnice, Praha. Praha : Iga MZ ČR, 1998. (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR). 1995-1998
 4. Známky porušené hemostázy u gestačního diabetu ve vztahu k fetopatii = Gestational diabetes mellitus in association : markers of impaired hemostasis / řešitel grantu J. Bendl … [a kol.] ; nositel grantu Univerzita Karlova. 1. Lékařská fakulta. II. gynekologicko-porodnická klinika, Praha. Praha : Iga MZ ČR, 1997. 44 s. (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR). 1995-1997.
 5. Vrozené vývojové vady skeletu podmíněné mutacemi receptorů pro fibroblastové růstové faktory (FGFR) / řešitel grantu Anna Křepelová ; nositel grantu I. lékařská fakulta UK. Praha : Iga MZ ČR, 2001. (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR). doba řešení 1998-2000.
 6. Biochemická analytika méně běžných steroidů a její využití v laboratorní diagnostice některých endokrinopatií / řešitel grantu Martin Hill … [et al.] ; nositel grantu Endokrinologický ústav, Praha. Praha : Iga MZ ČR, 2000. (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR). 1997-1999
 7. Dědičné maternální hyperfenylalaninemie-pathofysiologické a metabolické studie během rizikové gravidity / řešitel grantu J. Živný a kol ; nositel grantu 1. lékařská fakulta UK. II. gynekologicko-porodnická klinika, Praha. Praha : Iga MZ ČR, 1997. (Závěrečná zpráva o řešení grantu Interní grantové agentury MZ ČR). 1995-1997.
 8. Prenatální diagnostika chromosomálních aneuploidií analýzou DNA plodu v krevní plasmě a séru matky. (Hlavní řešitel: Ing. Aleš Hořínek) 1999-2001, 079/1999/C/1.LF

Clinical studies

 1. Prospective multicenter study diagnosis of preeclampsia by means of the Elecsys Assays for sFlt-1 (soluble fms-like tyrosine kinase 1) and PIGF (placental growth factor) 2008 – 2010
 2. PREGNANT short cervix trial, Co-Investigator, 2009-2010
 3. A Phase III, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Study to Assess the Efficacy, Safety, and Tolerability of Prochieve® 8% Progesterone Gel in Preventing Preterm Delivery in Pregnant Women at Increased-Risk for Preterm Delivery
 4. European Prematurity Study Group III, Co-Investigator 2000

 Other publication (popular)

 1. Calda P. 20. světový kongres mezinárodní společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví (ISUOG). Nemocnice. 2010;6:22
 2. Calda P. Perikoncepční péče a nové možnosti prevence a diagnostiky otevřených defektů páteře. Lékařské listy. 2010;59(17):29-31
 3. Calda P. Intrauterinní růstová retardace v klinické praxi. Postgraduální medicina. 2009;11(5):65-72
 4. Belošovičová H, Calda P. Prevence Downovy nemoci. Lékařské listy. 2009;9:8-9
 5. Krofta L, Kučerová I, Calda P, et al. Kombinovaný screening trizomie 21 v I. trimestru gravidity. Neonatologické listy. 2008;14(2):7-10
 6. Springer D, Zima T, Arnoštová L, Malbohan IM, Calda P. Zaostřeno na Downův syndrom. Zdravotnické noviny. 2007;(29-30):10-10
 7. Calda P. Screening v prvním trimestru – revoluce v prenatální medicíně. Medical Tribune. 2007;3(20):C6-C6
 8. Calda P, Víšková H. Screening vrozených vývojových vad a Downova syndromu v prvním trimestru těhotenství. Nemocnice. 2006;5:10-12
 9. Calda P. Ultrazvukový screening v I. trimestru. Lékařské listy (příloha ZdN). 2005;54(34):4-6
 10. Calda P. Toxoplasmóza v těhotenstí a vícečetné gravidity: 5. konference České gyn.-porod. spol. ČLS JEP, Nemocnice na Homolce, Praha. Medical tribune. 2005;1(3)
 11. Calda P. Současnost a budoucnost fetální medicíny.  Lékařské listy (příloha ZdN). 2004;(41):8-8
 12. Calda P. Budoucnost fetální medicíny. Česká hlava – Svět vědy. 2004;2(11):28-30
 13. Calda P. Velká výzva pro medicínu – léčení plodu v děloze. Česká hlava – Svět vědy. 2004;2(10):18-20
 14. Calda P. Etické problémy prenatální diagnostiky a terapie na počátku 3. tisíciletí. Interní medicína – mezioborové přehledy. 2003;(2):6-10
 15. Calda P. Oddělení ultrazvukové diagnostiky a Centrum fetální medicíny na Gynek.-por. klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Nemocnice. 2003;4:36-38
 16. Calda P. Proč se některé děti rodí předčasně?, MF Dnes, 18.3.2002
 17. Calda P. Prenatální screening vrozených vývojových vad plodu. Lékařské listy (příloha ZdN). 2002;(32):16-19
 18. Calda P. Jubileum profesora Evžena Čecha. Česká gynekologie. 2002;87(2):120-121
 19. Calda P. Erytrocytární aloimunizace v těhotenství – aktuální problémy. Lékařské listy (příloha ZdN). 2002;(32):8-10
 20. Calda P. Rizikové těhotenství. Lékařské listy (příloha ZdN). 2002;(32):5-7
 21. Calda P. Prenatální diagnostika a péče u vícečetného těhotenství.  Lékařské listy (příloha ZdN). 2001;(23):25-26
 22. Calda P. Prenatální diagnostika rozštěpů rtu a patra. Lékařské listy (příloha ZdN). 2001;(23):28-28
 23. Calda P. Sympozium sekcí fetální medicíny a ultrazvukové diagnsotiky: Praha 19.1.2001. Medica revue. 2001;7(1):48-49
 24. Calda P. Prenatální diagnostika v roce nula. Lékařské listy (příloha ZdN). 2000;(8):1-1
 25. Calda P, Stanczová H. Pro většinu žen s PMS lze najít účinnou formu léčby. Lékařské listy (příloha ZdN). 1999;(39):6-8
 26. Calda P. Vhodné metody ukončení gravidity ve druhém trimestru. Zdravotnické noviny. 1998;14(36):13-13
 27. Calda P. Výživa ženy v těhotenství. Zdravotnické noviny. 1998;14(36):10-11
 28. Calda P, Fait T. Možnosti záchytného vyšetření pro zdravý vývoj dítěte. Zdravotnické noviny. 1998;47(50):5-6
 29. Calda P, Žižka Z, Kvasnička J. Nové pohledy na erytrocytární izoimunizaci v těhotenství. Neonatologické listy. 1998;4(1):8-12
 30. Hrušková H, Calda P, Žižka Z, Baxová A, Kapras J. Prenatální diagnostika rozštěpu rtu a patra. Neonatologické listy. 1998;4(2):79-82
 31. Zlatohlávková B, Calda P, Žižka Z. Rh hemolytická nemoc u novorozenců léčených intrauterinními transfuzemi. Neonatologické listy. 1998;4(1):13-17
 32. Calda P. Ukončení gravidity – pohled do historie a současnost. Zdravotnické noviny. 1997;46(48)
 33. Calda P. Nechtěnému otěhotnění lze účinně zabránit prevencí. Lékařské listy (příloha ZdN). 1997;(48):6-8
 34. Calda P. Etické aspekty prenatální diagnostiky a terapie. Lékařské listy (příloha ZdN). 1996;(4):1-3
 35. Calda P. Diagnostické a léčebné možnosti prenatální medicíny. Zdravotnické noviny. 1996;45(34)
 36. Calda P. Význam magnézia pro organismus ženy v období těhotenství. Zdravotnické noviny. 1995;44(49)
 37. Calda P. Screening otevřených defektů neurální trubice a chromozomálních aberací u plodu. Zdravotnické noviny. 1995;44(45)
 38. Žižka Z, Calda P, Zlatohlávková B, et al. Diagnostika a sledování růstově retardovaného plodu. Neonatologické listy. 1995;1(2):149-154
 39. Calda P, Plavka R, Bendl J, et al. Intraamniální transabdominální infuze antibiotika po předčasném odtoku vody plodové u extrémně nezralého plodu – snaha o intrauterinní terapii plodu. Neonatologické listy. 1995;1(2):136-142
 40. Calda P. Vyhledávání (screening) vrozených vad u plodu. Medica revue. 1995;2(6):9-11
 41. Calda P. Downův syndrom – možnosti prenatální diagnostiky. Zdravotnické noviny. 1995;44(26)
 42. Calda P. Diagnostika a terapie plodu ohroženého RH isoimunizací. Zdravotnické noviny. 1995;44(12)
 43. Calda P. 2. světový kongres “Ultrazvuk v gynekologii a porodnictví”. Bonn, 27.6.-3.7.1992. Gynekolog. 1993;2(1):24-25
 44. Calda P. Zpráva ze studijního pobytu na ženské klinice v Muensteru: Muenster, 17.4.-18.5.1990. Československá gynaekologie. 1991;56(2):155-157